Đề thi vào 10 môn Toán (chuyên) năm 2020 – 2021 trường chuyên Quốc học Huế


Đề thi vào 10 môn Toán (chuyên) năm 2020 – 2021 trường chuyên Quốc học Huế gồm 02 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 150 phút, kỳ thi được diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 07 năm 2020.

Trích dẫn đề thi vào 10 môn Toán (chuyên) năm 2020 – 2021 trường chuyên Quốc học Huế:
+ Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) : y = mx+ 4 (m 6= 0) và parabol (P) : y = 2×2. Gọi A, B là các giao điểm của (d) và (P); A0 và B0 lần lượt là hình chiếu vuông góc của A và B lên trục hoành. Tìm m để diện tích tứ giác ABB0A0 bằng 15 cm2 (đơn vị đo trên các trục là xentimét).
+ Chứng minh phương trình x2 − (m2 − 1) x + m(m − 1)2 = 0 (x là ẩn số) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình đã cho, giả sử x1 ≤ x2, tìm m để x2 đạt giá trị nhỏ nhất.
[ads]
+ Cho hai đường tròn (O) và (O0) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B (điểm O nằm ngoài đường tròn (O0)). Từ một điểm M trên tia đối của tia AB, vẽ các tiếp tuyến MC, MD với đường tròn (O) (C, D là các tiếp điểm và D nằm trong đường tròn (O0)). Hai đường thẳng AC và AD cắt đường tròn (O0) lần lượt tại E và F (E và F không trùng với A), hai đường thẳng CD và EF cắt nhau tại I.
1. Chứng minh tứ giác BCEI nội tiếp và EI · BD = BI · AD.
2. Chứng minh I là trung điểm của đoạn thẳng EF.
3. Chứng minh khi M thay đổi trên tia đối của tia AB thì đường thẳng CD luôn đi qua một điểm cố định.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com