Đề tuyển sinh 10 môn Toán năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa


Đề tuyển sinh 10 môn Toán năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa gồm có 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 150 phút (không kể thời gian phát đề); kỳ thi được diễn ra ngày 17 tháng 07 năm 2020.

Trích dẫn đề tuyển sinh 10 môn Toán năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa:
+ Cho P(x) = ax2 + bx + c là số nguyên với mọi x là số nguyên. Chứng minh rằng: 2a, b + c, c là các số nguyên.
+ Cho x, y là các số thực dương và x5 − y3 ≥ 2x. Chứng minh rằng x3 ≥ 2y.
+ Để xác thực tài khoản của người dùng A, một ứng dụng yêu cầu người đó thiết lập một mật khẩu là một số tự nhiên gồm 3 chữ số và chia hết cho 6, trong đó các chữ số phải lớn hơn 4. Hỏi người dùng A có thể tạo ra bao nhiêu mật khẩu theo yêu cầu trên.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com