Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên môn Toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Cao Bằng


Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên môn Toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Cao Bằng gồm có 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 150 phút.

Trích dẫn đề tuyển sinh lớp 10 chuyên môn Toán năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Cao Bằng:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P) : y = x2 và đường thẳng (d) : y = 2 (m − 1) x − m2 + 3. Tìm m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có tọa độ (x1; y1) và (x2; y2) sao cho: y1 + y2 − x1x2 − 33 = 0.
+ Tìm tất cả các số dương x để biểu thức Q = 3x/(x2 − x + 1) nhận giá trị là những số nguyên.
+ Tìm tất cả các số tự nhiên a có bốn chữ số thỏa mãn. Khi chia a cho 80 ta được số dư là 20 và khi chia a cho 41 ta được số dư là 11.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com