Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên) năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Tiền Giang


Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên) năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Tiền Giang gồm 01 trang với 04 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 150 phút, kỳ thi diễn ra vào thứ Bảy ngày 18 tháng 07 năm 2020.

Trích dẫn đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên) năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Tiền Giang:
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P) : y = x2 và đường thẳng (d) : y = 2mx + 1, m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A , B sao cho OI = √10, với I là trung điểm của đoạn thẳng AB.
+ Cho phương trình bậc hai (x − a)(x − b) + (x − b)(x − c) + (x − c)(x − a) = 0 có nghiệm kép, trong đó x là ẩn số và a, b, c là các tham số. Chứng minh rằng a = b = c.
+ Cho x, y là các số thực thay đổi thỏa mãn điều kiện x2 + y2 + xy = 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = x2 + y2 − xy.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com