Chuyên đề bất phương trình bậc nhất một ẩn


Tài liệu gồm 15 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm cần đạt, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề bất phương trình bậc nhất một ẩn, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 8 chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

A. BÀI GIẢNG
1. Định nghĩa.
2. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình.
+ Quy tắc chuyển vế.
+ Quy tắc nhân với một số.
3. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
B. BÀI TẬP MINH HỌA
+ Dạng 1: Điều kiện để một bất phương trình là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Dạng 2: Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com