Chuyên đề bất phương trình một ẩn


Tài liệu gồm 09 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm cần đạt, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề bất phương trình một ẩn, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 8 chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

A. BÀI GIẢNG
1. Bất phương trình một ẩn.
2. Tập nghiệm của bất phương trình.
3. Bất phương trình tương đương.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
+ Dạng toán 1: Tập nghiệm của bất phương trình.
+ Dạng toán 2: Hai bất phương trình tương đương.
C. PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
+ Dạng 1: Nhận dạng bất phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Dạng 2: Giải bất phương trình.
+ Dạng 3: Các dạng toán khác.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com