Chuyên đề chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức


Tài liệu gồm 11 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm cần đạt, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 8 chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức.

A. TRỌNG TÂM CẦN ĐẠT
1. Chia đơn thức cho đơn thức.
2. Chia đa thức cho đơn thức.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Chia đơn thức cho đơn thức.
Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B ta làm như sau:
+ Bước 1: Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.
+ Bước 2: Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.
+ Bước 3: Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.
Dạng 2: Chia đa thức cho đơn thức.
Muốn chia đa thức A cho đơn thức B ta làm như sau: Chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.
C. PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com