Chuyên đề phép trừ các phân thức đại số


Tài liệu gồm 21 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm cần đạt, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề phép trừ các phân thức đại số, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 8 chương 2: Phân thức đại số.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Phân thức đối.
2. Quy tắc trừ hai phân thức đại số.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Thực hiện phép tính có sử dụng quy tắc trừ các phân thức đại số.
+ Bước 1. Áp dụng quy tắc trừ các phân thức đại số đã nêu trong phần tóm tắt lý thuyết.
+ Bước 2. Thực hiện tương tự phép cộng các phân thức đại số đã học trong bài 5.
Dạng 2. Tìm phân thức thỏa mãn yêu cầu.
+ Bước 1. Đưa phân thức cần tìm về riêng một vế.
+ Bước 2. Sử dụng kết hợp quy tắc cộng, trừ các phân thức đại số, từ đó suy ra phân thức cần tìm.
Dạng 3. Giải toán đố có sử dụng phép trừ các phân thức đại số.
+ Bước 1. Thiết lập các biểu thức theo yêu cầu của đề bài.
+ Bước 2. Sử dụng kết hợp quy tắc cộng, trừ các phân thức đại số đã học.
III. PHIẾU BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Dạng 1. Tìm phân thức đối của một phân thức.
Dạng 2. Trừ các phân thức cùng mẫu thức.
Dạng 3. Trừ các phân thức không cùng mẫu thức.
Dạng 4. Chứng minh đẳng thức.
Dạng 5. Biểu thị các đại lượng thông qua biến.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com