Chuyên đề quy đồng mẫu thức nhiều phân thức


Tài liệu gồm 14 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm cần đạt, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 8 chương 2: Phân thức đại số.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Để quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, ta thực hiện các bước sau đây:
+ Bước 1. Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung.
+ Bước 2. Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.
+ Bước 3. Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
+ Dạng 1: Tìm mẫu thức chung của các phân thức.
+ Dạng 2: Quy đồng các mẫu thức.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com