Các dạng toán hàm số $y = a{x^2}$ $(a \ne 0)$, phương trình bậc hai một ẩn


Tài liệu gồm 25 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng, phân dạng và tuyển chọn các bài tập chuyên đề hàm số $y = a{x^2}$ $(a \ne 0)$, phương trình bậc hai một ẩn; giúp học sinh lớp 9 tham khảo khi học chương trình Đại số 9 chương 4 (Toán 9 tập 2).

1 Hàm số y = ax2 (a khác 0).
A Kiến thức trọng tâm.
B Dạng bài tập cơ bản.
+ Dạng 1. Tính giá trị của hàm số.
+ Dạng 2. Tính chất đồng biến, nghịch biến.
+ Dạng 3. Các bài toán thực tế.
+ Dạng 4. Đồ thị hàm số y = ax2.

2 Phương trình bậc hai một ẩn.
A Kiến thức trọng tâm.
B Các dạng bài tập cơ bản.
+ Dạng 1. Giải phương trình bậc hai.
+ Dạng 2. Điều kiện có nghiệm của phương trình bậc hai.
+ Dạng 3. Sự tương giao của hai đồ thị.
+ Dạng 4. Các bài toán nâng cao khác.

3 Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.
A Kiến thức trọng tâm.
B Các dạng bài tập cơ bản.
+ Dạng 1. Tìm giá trị của biểu thức nghiệm đối xứng.
+ Dạng 2. Tìm hai số biết tổng và tích của chúng.
+ Dạng 3. Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm không phụ thuộc vào m.
+ Dạng 4. Xét dấu các nghiệm.

4 Phương trình quy về phương trình bậc hai.
A Kiến thức trọng tâm.
B Các dạng bài tập cơ bản.
+ Dạng 1. Phương trình trùng phương, phương trình chứa ẩn ở mẫu và phương trình tích.
+ Dạng 2. Phương trình trị tuyệt đối và phương trình căn.
+ Dạng 3. Phương pháp đặt ẩn phụ và cách khác

5 Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
A Kiến thức trọng tâm.
B Các dạng bài tập cơ bản.
+ Dạng 1. Bài toán chuyển động.
+ Dạng 2. Bài toán về số và chữ số.
+ Dạng 3. Bài toán vòi nước.
+ Dạng 4. Bài toán có nội dung hình học.
+ Dạng 5. Bài toán về phần trăm – năng suất.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com