Đề thi vào 10 môn Toán (chuyên Toán) năm 2021 – 2022 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi vào 10 môn Toán (chuyên Toán) năm 2021 – 2022 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết; kỳ thi được diễn ra vào ngày 05 tháng 06 năm 2021.

Trích dẫn đề thi vào 10 môn Toán (chuyên Toán) năm 2021 – 2022 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa:
+ Cho bảng kẻ ô vuông kích thước 8 8 gồm có 64 ô vuông con (như hình vẽ bên). Người ta đặt 33 quân cờ vào các ô vuông con của bảng sao cho mỗi ô vuông con có không quá một quân cờ. Hai quân cờ được gọi là “chiếu nhau” nếu chúng nằm cùng một hàng hoặc nằm cùng một cột. Chứng minh rằng với mỗi cách đặt luôn tồn tại ít nhất 5 quân cờ đôi một không chiếu nhau.
+ Cho hai đường tròn O và O cắt nhau tại hai điểm A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O cắt đường tròn tâm O tại P P A. Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O cắt đường tròn tâm O tại Q Q A. Gọi I là điểm sao cho tứ giác AOIO là hình bình hành và D đối xứng với A qua B.
a) Chứng minh rằng I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A P Q. Từ đó suy ra tứ giác A D P Q nội tiếp.
b) Gọi M là trung điểm của đoạn PQ. Chứng minh ADP QDM.
c) Giả sử hai đường thẳng IB và PQ cắt nhau tại S. Gọi K là giao điểm của ADvà PQ. Chứng minh: 2 1 1 SK SP SQ.
+ Cho các số hữu tỉ a b c đôi một phân biệt. Đặt 2 2 2 1 1 1 B a b b c c a. Chứng minh rằng B là số hữu tỉ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]