Các hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng


Tài liệu gồm 59 trang, tuyển tập các hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng trong giải toán, giúp học sinh lớp 8 tham khảo khi học chương trình Toán 8 phần Đại số.

A. Một số kiến thức cần nhớ
1. Nhắc lại những hằng đẳng thức đáng nhớ.
+ Bình phương của một tổng.
+ Bình phương của một hiệu.
+ Hiệu của hai bình phương.
+ Lập phương của tổng.
+ Lập phương của hiệu.
+ Tổng hai lập phương.
+ Hiệu hai lập phương:
2. Một số hằng đẳng thức tổng quát.
3. Nhị thức Newton.
B. Một số ví dụ minh họa
Với các hẳng đẳng thức đáng nhớ cũng như các hẳng đẳng thức mở rộng ta có thể áp dụng khi giải một số dạng bài tập toán như sau:
+ Áp dụng trực tiếp các hằng đẳng thức để thực hiện tính phép tính, tính giá trị các biểu thức số.
+ Áp dụng các hằng đẳng thức để thu gọn biểu thức và chứng minh các đẳng thức.
+ Áp dụng các hằng đẳng thức để giải bài toán tìm giá trị của biến. Xác định hệ số của đa thức.
+ Bài toán tính giá trị biểu thức với các biến có điều kiện.
+ Chứng minh bất đẳng thức và bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số.
+ Áp dụng các hằng đẳng thức để giải một số bài toán số học và tổ hợp.
C. Một số bài tập tự luyện
D. Hướng dẫn giải
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]