Phát triển tư duy sáng tạo giải toán Hình học 8


Tài liệu gồm 315 trang, được biên soạn bởi tác giả Bùi Văn Tuyên (chủ biên) và tác giả Nguyễn Đức Trường, tuyển tập các chuyên đề Hình học 8 giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo giải toán Hình học 8.

Mục lục tài liệu phát triển tư duy sáng tạo giải toán Hình học 8:
CHƯƠNG I. TỨ GIÁC.
+ Chuyên đề 1. Tứ giác.
+ Chuyên đề 2. Hình thang. Hình thang cân. Dựng hình thang.
+ Chuyên đề 3. Đường trung bình của tam giác, của hình thang.
+ Chuyên đề 4. Hình bình hành.
+ Chuyên đề 5. Hình chữ nhật.
+ Chuyên đề 6. Hình thoi và hình vuông.
+ Chuyên đề 7. Đối xứng trục – đối xứng tâm.
+ Chuyên đề 8. Vẽ hình phụ để giải toán.
+ Chuyên đề 9. Toán quỹ tích.

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC – DIỆN TÍCH ĐA GIÁC.
+ Chuyên đề 10. Đa giác – đa giác đều.
+ Chuyên đề 11. Diện tích đa giác.
+ Chuyên đề 12. Phương pháp diện tích.

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.
+ Chuyên đề 13. Định lý Ta-lét trong tam giác.
+ Chuyên đề 14. Tính chất đường phân giác của tam giác.
+ Chuyên đề 15. Các trường hợp đồng dạng của tam giác.
+ Chuyên đề 16. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
+ Chuyên đề 17. Định lý Menelaus, định lý Ce–va, định lý Van–oben.

CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG – HÌNH CHÓP ĐỀU.
+ Chuyên đề 18. Hình hộp chữ nhật.
+ Chuyên đề 19. Hình lăng trụ đứng.
+ Chuyên đề 20. Hình chóp đều.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com