Đề học sinh giỏi Toán 6 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Sầm Sơn – Thanh Hóa

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán 6 năm học 2021 – 2022 phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; kỳ thi được diễn ra vào ngày 05 tháng 04 năm 2022.

Trích dẫn đề học sinh giỏi Toán 6 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Sầm Sơn – Thanh Hóa:
+ Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia cho 11 dư 4, chia cho 4 dư 1 và chia cho 19 dư 12.
+ Tìm số nguyên x và y biết: 3x2y – x + xy = 6.
+ Một miếng bìa hình bình hành có chu vi là 2 m. Nếu hai cạnh đối, mỗi cạnh bớt đi 20cm thì ta được miếng bìa hình thoi có diện tích 6 dm2. Tìm diện tích miếng bìa hình bình hành đó.


Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]