Các dạng bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông

Tài liệu gồm 78 trang, tổng hợp tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài tập hệ thức lượng trong tam giác vuông, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 9 tham khảo khi học chương trình Toán 9 phần Hình học chương 1.

Chương 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông 349.
1. Hệ thức lượng và đường cao 349.
1. Tóm tắt lý thuyết 349.
2. Các ví dụ 349.
3. Luyện tập 353.
2. Tỷ số lượng giác của góc nhọn 363.
1. Tóm tắt lý thuyết 363.
2. Các ví dụ 364.
3. Luyện tập 365.
3. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông 369.
1. Tóm tắt lý thuyết 369.
2. Các dạng toán 369.
+ Dạng 1. Giải tam giác vuông 369.
+ Dạng 2. Tính cạnh và góc của tam giác 370.
+ Dạng 3. Toán thực tế 371.
3. Luyện tập 372.
4. Ôn tập chương 378.
1. Tóm tắt lý thuyết 378.
2. Bài tập trắc nghiệm 378.
3. Bài tập tự luận 395.
5. Đề kiểm tra 45 phút 409.
1. Đề số 1A (Tự luận dành cho học sinh đại trà) 409.
2. Đề số 1B (Tự luận dành cho học sinh đại trà) 411.
3. Đề số 2A (Trắc nghiệm kết hợp tự luận dành cho học sinh đại trà) 414.
4. Đề số 2B (Trắc nghiệm kết hợp tự luận dành cho học sinh đại trà) 417.
5. Đề số 3A (Tự luận dành cho học sinh giỏi) 421.
6. Đề số 3B (Tự luận dành cho học sinh giỏi) 423.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]