10 đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán 8 (nội dung HK1)

Tài liệu gồm 10 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển tập 10 đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán 8 (nội dung học kỳ 1); các đề được biên soạn bám sát cấu trúc đề thi chọn HSG Toán 8 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình.

Trích dẫn 10 đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán 8 (nội dung HK1):
+ Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D có CD AB 2. Gọi H là hình chiếu của điểm D trên đường chéo AC, M là trung điểm của đoạn HC. Chứng minh rằng BMD 90.
+ Cho tam giác ABC, điểm M thuộc cạnh BC, gọi D là điểm đối xứng với M qua AB, E là điểm đối xứng của M qua AC. Vẽ hình bình hành MDNE. Chứng minh AN song song với BC.
+ Chứng minh rằng trong 5 số nguyên dương bất kỳ, tồn tại một số chia hết cho 5 hoặc một vài số có tổng chia hết cho 5.


Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]