Đề giao lưu HSG Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề giao lưu học sinh giỏi môn Toán 6 năm học 2022 – 2023 cụm Trung học Cơ sở phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm; kỳ thi được diễn ra vào ngày 22 tháng 03 năm 2023.

Trích dẫn đề giao lưu HSG Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Vĩnh Lộc – Thanh Hóa:
+ 1. Tìm số tự nhiên n sao cho 2n + 3n = 5n 2. Tìm số nguyên x, y biết x2y – x + xy = 6.
+ 1. Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm và ON = 7cm. a. Tính độ dài đoạn thẳng MN. b. Lấy điểm P trên tia Ox, sao cho MP = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OP. 2. Cho 30 điểm trong đó có đúng 5 điểm thẳng hàng (ngoài ra không còn 3 điểm nào thẳng hàng). Qua 2 điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng. 3. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD, biết BE = CE = CF = 1/3 CD, diện tích tam giác AEF bằng 50cm2.
+ Cho n là số nguyên dương và m là ước nguyên dương của 2 2n. Chứng minh rằng : 2 n m không là số chính phương.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]