Đề khảo sát Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Phúc Thọ – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra khảo sát chất lượng môn Toán 9 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 9 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Phúc Thọ – Hà Nội:
+ Một mảnh vườn hình chữ nhật. Nếu tăng chiều dài mảnh vườn đó thêm 2m và giảm chiều rộng mảnh vườn đó đi 4m thì diện tích mảnh vườn giảm đi 58m2. Nếu giảm chiều dài mảnh vườn đi 4m và tăng chiều rộng mảnh vườn thêm 5m thì diện tích mảnh vườn tăng thêm 20m2. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật lúc ban đầu.
+ Một quả bóng đá hình cầu có bán kính 10cm. Tính diện tích bề mặt quả bóng đó (lấy pi = 3,14).
+ Cho đường tròn (O; R) và điểm A cố định ở ngoài đường tròn. Vẽ đường thẳng OA cắt (O) tại hai điểm B và C (AB < AC). Qua A kẻ đường thẳng không đi qua O cắt (O) tại hai điểm D và E (AD < AE). Đường thẳng vuông góc với AB tại A cắt CE tại F. 1. Chứng minh tứ giác ABEF là tứ giác nội tiếp. 2. Gọi M là giao điểm thứ hai của FB với đường tròn (O). Chứng minh DM vuông góc AC. 3. Chứng minh CE.CF + AD.AE = AC2.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]