Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán sở GD&ĐT Quảng Bình (2013 – 2024)

Tài liệu gồm 44 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Nguyễn Minh Hiếu, tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình (từ năm 2013 đến năm 2024), có đáp án và lời giải chi tiết.

Mục lục:
PHẦN I. ĐỀ THI 1.
1 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2023-2024 3.
2 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2022-2023 4.
3 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2021-2022 5.
4 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2020-2021 6.
5 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2017-2018 7.
6 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2016-2017 8.
7 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2015-2016 9.
8 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2014-2015 10.
9 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2013-2014 11.
10 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2012-2013 12.
PHẦN II. LỜI GIẢI 13.
1 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2023-2024 15.
2 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2022-2023 17.
3 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2021-2022 19.
4 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2020-2021 22.
5 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2017-2018 25.
6 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2016-2017 28.
7 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2015-2016 31.
8 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2014-2015 34.
9 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2013-2014 37.
10 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình năm học 2012-2013 39.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]