10 đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tài liệu gồm 220 trang, tuyển tập 10 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 8 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS); các đề được biên soạn theo hình thức 30% trắc nghiệm khách quan + 70% tự luận (theo điểm số), thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và lời giải chi tiết.

Ma trận 10 đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống:
1. Phân thức đại số.
+ Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.
2. Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất.
+ Phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Hàm số và đồ thị của hàm số.
3. Mở đầu về tính xác suất của biến cố.
+ Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
+ Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó.
4. Tam giác đồng dạng.
+ Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng.
+ Định lí Pythagore và ứng dụng.
5. Một số hình khối trong thực tiễn.
+ Hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều.
Lưu ý:
– Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
– Các câu hỏi tự luận là các câu hỏi ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]