Đề học kì 2 Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT quận 8 – TP HCM

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 02 trang, hình thức 25% trắc nghiệm (10 câu) + 75% tự luận (06 câu), thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn Đề học kì 2 Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT quận 8 – TP HCM:
+ Một cái bể hình hộp chữ nhật đang chứa 3m3 nước. Người ta bơm nước vào bể bằng một cái vòi có lưu lượng nước chảy là 4m3/giờ. Gọi y (m3) là lượng nước có trong bể sau x giờ. a) Viết công thức tính y theo biến x. b) Nếu bể có thể tích là 27 m3, hỏi kể từ khi bắt đầu mở vòi, sau bao lâu thì đầy bể?
+ Bác Ba có hai thùng mận gồm 36kg. Nếu chuyển 8 kg mận từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số kg mận của hai thùng bằng nhau. Tìm số kg mận của mỗi thùng lúc ban đầu.
+ Một hộp kín đựng một số viên bi màu đỏ và màu trắng có kích thước và khối lượng giống nhau. An lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, xem rồi trả lại trong hộp. Lặp lại phép thử đó 100 lần, An thấy có 32 lần lấy được viên bi màu đỏ và 68 lần lấy được viên bi màu trắng. a) Tính xác suất thực nghiệm của biến cố lấy viên bi màu trắng sau 100 lần thử. b) Biết số viên bi màu trắng trong hộp là 17 viên, hãy ước lượng số viên bi đỏ có trong hộp kín?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]