Đề học kỳ 2 Toán 7 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 7 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 7 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo UBND quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; đề thi gồm 02 trang, hình thức 20% trắc nghiệm + 80% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề học kỳ 2 Toán 7 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội:
+ Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây biểu diễn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước ta trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019. a) GDP năm 2016 là bao nhiêu? b)So với năm 2014, GDP năm 2019 đã tăng bao nhiều tỉ đô la. c) GDP năm 2017 đã tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2015.
+ Một hộp có 100 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số tự nhiên từ 1 đến 100, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố a) A: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có một chữ số”. b) B: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số tròn chục”. c) C: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng các chữ số bằng 10”.
+ Cho tam giác ABC nhọn. Lấy điểm M là trung điểm của cạnh AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MB = MD. a) Chứng minh: ∆AMD = ∆CMB. b) Chứng minh CD = AB và CD // AB. c) Lấy điểm N là trung điểm của cạnh AB và điểm E là trung điểm của cạnh CD. Chứng minh điểm M là trung điểm của đoạn NE.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]