Lý thuyết, các dạng toán và bài tập phân thức đại số


Tài liệu gồm 42 trang, tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập phân thức đại số, giúp học sinh lớp 8 tham khảo khi học chương trình Toán 8 (tập 1) phần Đại số chương 2.

Bài 1. Phân thức đại số.
+ Dạng 1. Chứng minh hai phân thức bằng nhau.
+ Dạng 2. Tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN), giá trị lớn nhất (GTLN) của phân thức.
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức đại số.
Bài 3. Rút gọn phân thức.
+ Dạng 1. Điền đa thức vào chỗ trống để có đẳng thức.
+ Dạng 2. Rút gọn phân thức.
+ Dạng 3. Chứng minh đẳng thức.
+ Dạng 4. Tính giá trị của biểu thức.
+ Dạng 5. Tìm x thỏa mãn đẳng thức cho trước.
+ Dạng 6. Chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến.
+ Dạng 7. Rút gọn biểu thức có điều kiện cho trước.
Bài 4. Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức.
+ Dạng 1. Tìm mẫu thức chung của nhiều phân thức.
+ Dạng 2. Quy đồng mẫu thức.
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số.
Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số.
+ Dạng 3. Rút gọn và tính giá trị của biểu thức.
+ Dạng 4. Chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến.
+ Dạng 5. Tìm x thỏa mãn đẳng thức cho trước.
+ Dạng 6. Áp dụng phân thức đại số vào bài toán chuyển động.
+ Dạng 7. Thực hiện phép tính để rút gọn phân thức.
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số.
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số.
Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức.
+ Dạng 1. Rút gọn biểu thức.
+ Dạng 2. Điều kiện của x để giá trị phân thức xác định.
+ Dạng 3. Chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến.
Ôn tập chương III.
A. Bài tập ôn trong SGK.
B. Bài tập bổ sung.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com