Đề học sinh giỏi Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Chương Mỹ – Hà Nội

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 6 đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi môn Toán 6 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Trích dẫn Đề học sinh giỏi Toán 6 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT Chương Mỹ – Hà Nội:
+ Một trường học có số học sinh khi xếp hàng 13, 17 lần lượt dư 4 em và 9 em. Xếp hàng 5 thì vừa hết. Tìm số học sinh của trường biết rằng số học sinh trong khoảng từ 250 đến 600 học sinh.
+ Người ta xếp 4 hình chữ nhật bằng nhau có chiều rộng bằng 3/4 chiều dài để được hình vuông ABCD và bên trong là một hình vuông MNPQ (như hình vẽ). Biết diện tích của hình vuông ABCD là 196 m2. Tìm diện tích hình vuông MNPQ.
+ Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 2cm, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 6cm. Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng OB. a) Điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao? b) Lấy thêm 15 điểm phân biệt không thuộc đường thẳng xy và trong 15 điểm đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]