Đề học sinh giỏi Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố môn Toán 8 năm học 2022 – 2023 phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm; kỳ thi được diễn ra vào ngày 08 tháng 04 năm 2023.

Trích dẫn Đề học sinh giỏi Toán 8 năm 2022 – 2023 phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang:
+ Đa thức Q x nếu chia cho x − 1 được số dư bằng 4, nếu chia cho x − 3 được số dư bằng 14. Tìm đa thức dư của phép chia Q x cho (x x 1 3). Chứng minh rằng trong 14 số tự nhiên bất kỳ có ba chữ số, luôn tồn tại hai số sao cho khi ghép chúng lại cạnh nhau để được một số có sáu chữ số chia hết cho 13.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A AB AC phân giác trong AD (D BC), gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC, trên tia đối của tia DA lấy điểm K sao cho 0 KBC 45, đường thẳng qua A vuông góc với AD cắt KM tại N. a) Chứng minh rằng ∆BDK ∆ADC và tam giác KBC vuông cân. b) Phân giác của ABC cắt AD tại I. Gọi E là giao điểm của AC và MN. Chứng minh rằng: 0 ENC 45 và 2 KI KM KN.
+ Cho tam giác ABC có trung tuyến AD D BC. Trên đoạn thẳng AD lấy điểm K sao cho 3 AK KD. Gọi E là giao điểm của đường thẳng BK và AC. Tính tỉ số diện tích tam giác ABE và diện tích tam giác BCE.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]