Đề HSG cấp huyện Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Nam Trực – Nam Định

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi cấp huyện môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề HSG cấp huyện Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Nam Trực – Nam Định:
+ Cho tam giác ABC nhọn (AB AC) có đường cao AH và BK cắt nhau tại D. Gọi M là trung điểm của AB P là điểm đối xứng với H qua M. a) Chứng minh AHBP là hình vuông. b) Chứng minh HP MK 2 và BHD AHC. c) Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với AH tại D, qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại C, hai đường thẳng này cắt nhau tại Q. Chứng minh P K Q thẳng hàng.
+ Tìm đa thức dư khi chia đa thức P x cho đa thức 2 x 1 biết đa thức P x chia cho x 1 được dư là 4 và khi chia cho 2 x 1 được dư là 3 5 x. Cho x y là các số thực thỏa mãn x y 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 C x y y x xy 4 4 8.
+ Lấy 2020 điểm thuộc miền trong của một tứ giác để cùng với 4 đỉnh ta được 2024 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Biết diện tích của tứ giác ban đầu là 1 2 cm. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 2024 điểm đã cho có diện tích không vượt quá 1 2 4042 cm.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]