10 đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 8 Cánh Diều

Tài liệu gồm 209 trang, tuyển tập 10 đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 8 bộ sách Cánh Diều (CD); các đề được biên soạn theo hình thức 20% trắc nghiệm khách quan + 80% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và lời giải chi tiết.

Ma trận 10 đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 8 Cánh Diều:
1 Một số yếu tố thống kê và xác suất.
+ Một số yếu tố thống kê.
+ Một số yếu tố xác suất.
2 Phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Phương trình bậc nhất một ẩn và ứng dụng.
3 Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng.
+ Định lí Thalès trong tam giác.
+ Hình đồng dạng.
Lưu ý:
– Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
– Các câu hỏi tự luận là các câu hỏi ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]