Các chuyên đề Toán 8 (tập hai) – Phạm Đình Quang


Tài liệu gồm 82 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Đình Quang, tuyển tập các chuyên đề Toán 8 (tập hai), giúp học sinh khối lớp 8 tham khảo khi học tập chương trình Toán 8 giai đoạn học kì 2.

Mục lục:
Phần I ĐẠI SỐ.
Chương 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 1.
Bài 1. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 1.
A TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1.
B BÀI TẬP 3.
Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC ĐƯA VỀ DẠNG Ax + B = 0 3.
A TÓM TẮT LÍ THUYẾT 3.
B BÀI TẬP 4.
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH TÍCH 5.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 5.
B VÍ DỤ 6.
C BÀI TẬP 6.
Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU. BÀI TẬP TỔNG HỢP 8.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 8.
B VÍ DỤ 8.
C BÀI TẬP 9.
Bài 5. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 11.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 11.
B VÍ DỤ 11.
C BÀI TẬP 12.
Bài 6. SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHIỆM CỦA MỘT PHƯƠNG TRÌNH 14.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 14.
B TÌM MỘT HOẶC NHIỀU NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH 15.
Bài 7. ÔN TẬP CHƯƠNG 16.
Chương 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 19.
Bài 1. LIÊN HỆ GIỮ THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG, THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN 19.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 19.
B BÀI TẬP 20.
Bài 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 21.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 21.
B BÀI TẬP 22.
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 23.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 23.
B BÀI TẬP 24.
Bài 4. ÔN TẬP CHƯƠNG 4 24.
Phần II HÌNH HỌC.
Chương 3. ĐỊNH LÍ THALES TRONG TAM GIÁC. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 27.
Bài 1. ĐỊNH LÍ THALES TRONG TAM GIÁC. ĐỊNH LÍ ĐẢO, HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ THALES 27.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 27.
B BÀI TẬP 29.
Bài 2. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA 2 TAM GIÁC 32.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 32.
B BÀI TẬP 33.
Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông 35.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 35.
B BÀI TẬP 36.
Bài 4. Ôn tập chương 39.
Chương 4. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU 40.
Bài 1. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 40.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 40.
B BÀI TẬP 42.
Bài 2. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 44.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 44.
B BÀI TẬP 44.
Bài 3. HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU 47.
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 47.
B BÀI TẬP 48.
Bài 4. ÔN TẬP CHƯƠNG 4 50.
A BÀI TẬP 50.
Bài 5. MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ 53.
Chương 5. CÁC ĐỀ THI 60.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]