Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề thi khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 9 năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hà Tĩnh:
+ Cho đường thẳng d có phương trình 2 y 2m 1 x 3m 2 với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng đã cho song song với đường thẳng ∆ có phương trình y = x – 5.
+ Một ca nô chạy xuôi theo dòng nước từ bến A đến bến B, cùng lúc đó có một chiếc bè cũng trôi theo dòng nước từ A đến B, khoảng cách giữa hai bến là 30km. Khi ca nô đến bến B và quay trở lại bến A (ca nô không dừng nghỉ) thì gặp chiếc bè tại vị trí C cách bến A 10km. Hỏi vận tốc của ca nô khi nước đứng yên bằng bao nhiêu biết vận tốc dòng nước là 5km/h?
+ Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D, CD là đáy lớn. Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại O, biết AB cm 9 AD cm 12. Tính độ dài AO và CD.
+ Cho nửa đường tròn đường kính AB C là điểm thuộc nửa đường tròn (C khác A và B, sđ AC < sđ CB). Đường phân giác trong của góc ACB cắt AB tại D, đường thẳng vuông góc với AB tại D cắt đường thẳng AC tại M và cắt đường thẳng BC tại N. a. Chứng minh tứ giác BDCM là tứ giác nội tiếp. b. Gọi K là giao điểm của AN với nửa đường tròn, E là giao điểm của CK và tiếp tuyển của nửa đường tròn tại A. Chứng minh ND AD và tứ giác ADNE là hình vuông.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]