Đề khảo sát Toán 9 lần 2 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Hà Trung – Thanh Hóa

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề khảo sát chất lượng môn Toán 9 lần 2 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 9 lần 2 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Hà Trung – Thanh Hóa:
+ Cho phương trình 2 x m xm (2) 1 0 với m là tham số a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m b) Gọi 1 2 x là hai nghiệm phân biệt của phương trình. Tìm m để 2 x 6.
+ Cho tam giác ABC (AB AC) nội tiếp đường tròn tâm O. M là điểm nằm trên cung BC không chứa điểm A. Gọi D E F lần lượt là hình chiếu của M trên BC CA AB. a) Chứng minh bốn điểm M B D F cùng thuộc một đường tròn b) Chứng minh D E F thẳng hàng. c) Chứng minh BC AC AB MD ME MF.
+ Cho hai hàm số 2 Pyx và (d y xm) 2 3 với m là tham số. Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A thuộc (P) có hoành độ bằng 2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]