Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Nga Sơn – Thanh Hóa

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề khảo sát chất lượng học sinh môn Toán 9 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; kỳ thi được diễn ra vào ngày 17 tháng 05 năm 2024; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Nga Sơn – Thanh Hóa:
+ Cho hàm số y ax b có đồ thị là đường thẳng (d). Tìm a, b biết đường thẳng (d) song song với đường thẳng y x 2 2024 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3.
+ Cho phương trình: 2 x m xm với m là tham số. Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt 1 2 x thỏa mãn hệ thức: 2 21 1 x.
+ Cho đường tròn (O;R), điểm M cố định nằm ngoài (O). Kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là tiếp điểm). Qua M kẻ cát tuyến MCD bất kì không đi qua tâm O (C nằm giữa M và D, B thuộc cung nhỏ CD). Gọi K là trung điểm của CD. 1) Chứng minh tứ giác MAOK nội tiếp đường tròn. 2) Gọi E là giao điểm của tia BK với đường tròn (O). Chứng minh AE vuông góc với OK. 3) Tìm vị trí của cát tuyến MCD để diện tích tam giác MDE đạt giá trị lớn nhất.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]