Đề học kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Đông Ninh – Thanh Hóa

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề thi khảo sát chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 8 năm học 2022 – 2023 trường THCS Đông Ninh, tỉnh Thanh Hóa; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 8 năm 2022 – 2023 trường THCS Đông Ninh – Thanh Hóa:
+ Chứng tỏ rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến: 2 2 M 2 2 4.
+ Cho đa thức A = 2×3 – 6×2 + 2x + a và đa thức B = x – 2. a) Tính giá trị của đa thức B khi 1 2 x. b) Tìm a để A chia hết cho B.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC a) Tứ giác AMNC là hình gì? Vì sao? b) Trên tia đối của tia MN lấy điểm D sao cho MN = MD. Chứng minh tứ giác ADBN là hình thoi. Tính diện tích hình thoi ADBN, biết AB = 6cm, AC = 8cm. c) Gọi E, F lần lượt là trung điểm của MN, AC. Chứng minh B, E, F thẳng hàng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]