Đề thi chọn HSG Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 8 đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán 8 năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào ngày 10 tháng 04 năm 2024; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề thi chọn HSG Toán 8 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh:
+ Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC), đường cao AD, CF cắt nhau tại H. Gọi M là điểm thuộc đoạn thẳng DC sao cho BM < 2BD. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với AM cắt CH tại K. a. Chứng minh rằng: KAH AMB. b. Lấy G đối xứng với H qua K. Gọi P là trung điểm của BM. Chứng minh: AG AP. c. Khi BM = 2MC, gọi N là giao điểm của AG và BH. Chứng minh: AG = 2AN.
+ Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 8. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM 5. Gọi N là giao điểm của đường thẳng CD và đường thẳng vuông góc với AM tại A. Gọi I là trung điểm của MN. Hãy tính độ dài đoạn thẳng DI.
+ Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để số được chọn là số có 4 chữ số thỏa mãn chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trước.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]