Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 9


THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 9, đề cương gồm có 33 trang được sưu tầm và tổng hợp bởi tác giả Toán Họa, tóm tắt lý thuyết, phân dạng toán và chọn lọc các bài tập Toán 9 giúp học sinh tự rèn luyện, để chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán 9 sắp tới.

Khái quát nội dung đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 9:
PHẦN A – ĐẠI SỐ
Chương I. CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA.
+ Dạng toán 1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa căn bậc hai.
+ Dạng toán 2. Rút gọn biểu thức chứa dấu căn thức.
+ Dạng toán 3. Giải phương trình chứa dấu căn thức.
Chương II. HÀM SỐ – HÀM SỐ BẬC NHẤT.
+ Dạng toán 1. Xác định các giá trị của các hệ số để hàm số đồng biến, nghịch biến, hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.
+ Dạng toán 2. Vẽ đồ thị hàm số y = ax + b.
+ Dạng toán 3. Tính góc α tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox.
+ Dạng toán 4. Điểm thuộc đồ thị, điểm không thuộc đồ thị.
+ Dạng toán 5. Viết phương trình đường thẳng (xác định hệ số a và b của hàm số y = ax + b).
+ Dạng toán 6. Chứng minh đường thẳng đi qua một điểm cố định hoặc chứng minh đồng quy.


PHẦN B – HÌNH HỌC
Chương I. HỆ THỨC TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
+ Dạng toán 1. Hệ thức giữa cạnh và đường cao.
+ Dạng toán 2. Hệ thức giữa cạnh và góc: Tỷ số lượng giác, Tính chất của tỷ số lượng giác, Hệ thức giữa cạnh và góc.
Chương II. ĐƯỜNG TRÒN.
+ Dạng toán 1. Sự xác định đường tròn.
+ Dạng toán 2. Tính chất đối xứng.
+ Dạng toán 3. Các mối quan hệ: Quan hệ giữa đường kính và dây, Quan hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây, Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn, Tiếp tuyến của đường tròn.
ĐỀ THAM KHẢO: Tuyển chọn 11 đề thi tham khảo kỳ thi học kì 1 Toán 9.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com