Tài liệu học tập Toán 9 học kỳ 2 năm 2019 – 2020 trường THCS Điện Biên – TP HCM


Tài liệu gồm 53 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo tổ Toán trường THCS Điện Biên, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tuyển chọn lý thuyết và bài tập chương trình Toán 9 giai đoạn học kỳ 2, giúp học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi HKII Toán 9 năm học 2019 – 2020.

Khái quát nội dung tài liệu học tập Toán 9 học kỳ 2 năm 2019 – 2020 trường THCS Điện Biên – TP HCM:
I. PHẦN ĐẠI SỐ
CHƯƠNG 3. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 1. Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài 2. Khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng.
Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 3 THAM KHẢO.
CHƯƠNG 4. HÀM SỐ BẬC HAI. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
Bài 1. Khái niệm hàm số bậc hai.
Bài 2. Đồ thị của hàm số bậc hai.
Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn.
Bài 4. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.
Bài 5. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 4 THAM KHẢO.
[ads]
II. PHẦN HÌNH HỌC
CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN.
Bài 1. Góc ở tâm và số đo cung.
Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây.
Bài 3. Góc nội tiếp.
Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
Bài 5. Góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.
Bài 6. Cung chứa góc.
Bài 7. Tứ giác nội tiếp.
Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp – Đường tròn nội tiếp.
Bài 9. Công thức tính toán liên quan đến đường tròn.
MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG 3 THAM KHẢO.
III. PHẦN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
CHƯƠNG I. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG – HÌNH CHÓP ĐỀU.
Bài 1. Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều.
CHƯƠNG II. HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU.
Bài 1. Hình trụ.
Bài 2. Hình nón – Hình nón cụt.
Bài 3. Hình cầu.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN 9 THAM KHẢO.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com