Đề học kỳ 2 Toán 9 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Giao Thủy – Nam Định

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề khảo sát chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 9 THCS năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; đề thi gồm 02 trang, hình thức 20% trắc nghiệm (08 câu) + 80% tự luận (05 câu), thời gian làm bài 120 phút, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề học kỳ 2 Toán 9 năm 2023 – 2024 phòng GD&ĐT Giao Thủy – Nam Định:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, kẻ HI AC tại I. Vẽ cung tròn tâm H bán kính HI cắt AH tại D và cắt BC tại E. Biết AB cm BC cm 6 10. Tính diện tích phần hình tô đậm trong hình vẽ bên. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
+ Cho đường tròn (O; R) dây cung BC không đi qua tâm O. Điểm A thuộc cung lớn BC sao cho điểm O nằm trong tam giác ABC và tam giác ABC không cân tại A. Kẻ đường kính AD đường cao AH của tam giác ABC; gọi E là hình chiếu vuông góc của B trên AD, N là hình chiếu vuông góc của D trên BC. a) Chứng minh bốn điểm BDNE cùng thuộc một đường tròn và EN AC. b) Chứng minh HAB CAD và 2 AB CD AC BD R.
+ Đường tròn lớn của Trái Đất dài khoảng 40 000 km. Bán kính Trái Đất (làm tròn đến km) xấp xỉ?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]