Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 9 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh

THCS.TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 9 đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 9 năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 9 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Một tổ có kế hoạch sản xuất 350 sản phẩm theo năng suất dự định. Nếu năng suất tăng lên 10 sản phẩm mỗi ngày thì tổ hoàn thành sớm 2 ngày so với giảm năng suất 10 sản phẩm mỗi ngày. Hỏi tổ đó đã dự kiến làm bao nhiêu sản phẩm trong một ngày?
+ Cho đường tròn O R. Hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Trên tia đối của tia CD lấy điểm S SA cắt đường tròn tại M tiếp tuyến của đường tròn tại M cắt CD ở P, BM cắt CD ở T. a) Chứng minh tứ giác AMTO nội tiếp. b) Chứng minh rằng P là trung điểm của ST. c) Biết PM R tính TA SM theo R.
+ Cho các số thực dương abc thỏa mãn ab bc ca abc. Chứng minh rằng 512.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]